Centri civilnih inicijativa (CCI) su u prethodnom periodu kroz niz projekta zagovarali jačanje odgovornosti vlasti u Bosni i Hercegovini sa ciljem jačanja reformskih i demokratskih porcesa. 

Ova nevladina organizacija će održati kratko predavanje studentima naše škole 2. oktobra u 13.00 u Amfitetaru 1. 

Cilj posjete jeste i informisanje studenata o trenutnoj realizaciji reformskih procesa u BiH kroz inicijativu zvanu „Reformski karavan“ . 

CCI će distribuirati informativne materijale, sažetak monitoring izvještaja, integralne monitoring izvještaje i smartphone aplikaciju. 

Pozivaju se studenti svih godina da prisustvuju pomenutom predavanju.

Detaljnije