Međunarodna konferencija
Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan

Datum održavanja: 29. maj 2014.
Mjesto održavanja Konferencije: Banja Luka College
Rok za dostavu abstrakta: 6. maj 2014.
Rok za dostavu rada: 1. septembar 2014.
Rok za dostavu studentskog eseja: 6. maj 2014.
Svi radovi će bit objavljeni u jesenjem izdanju časopisa Aktuelnosti
Sažetke, radove i studentske eseje slati na: euconference@blc.edu.ba

Molimo autore da radovi budu obima do 10 stranica i urađeni u skladu sa Uputstvom za autore časopisa Aktuelnosti (aktuelnosti.blc.edu.ba), te da budu dostavljeni na domaćem i engleskom jeziku.
Detaljnije…