Pozivamo istraživače u naučnom zvanju doktora nauka, doktorante, magistre nauka i studente koji su pri kraju postdiplomskog studija da nam se jave u cilju saradnje. Mogući su razni oblici saradnje u naučnim i stručnim oblastima koje su predmet studija na BLC-u, kao što su na primjer, učešće u obrazovnom procesu; podrška BLC-a u toku pripreme doktorske disertacije, odnosno magistarskog rada, itd…

Kandidati uz svoju profesionalnu biografiju, treba da navedu i za koji oblik saradnje su zainteresovani.

Kontakt osobe: Prof. dr Željko Mirjanić i Nenad Novaković.

Kontakt informacije…

Nalazimo se u ulici Miloša Obilića br. 30.

Kontaktirajte nas 24 časa dnevno – 7 dana

u nedelji putem našeg e-maila:

E-mail: blc@teol.net i info@blc.edu.ba

Telefon:+387 (0)51 433-010,+387 (0)51 433-012,+387 (0)51 218-557

Fax:+387 (0)51 433-815

Možete nas kontaktirati od 08.00 do 20.00 časova na sljedeći kontakt telefon-GSM:

+387 (0)65 281-381