Visoka škola Banja Luka College, u skladu sa svojom vizijom, misijom i osnovnim strateškim ciljevima, opredjeljena je ka uskladivanju obrazovnog procesa BLC-a sa sadašnjim i buducim potrebama društva, zahtjevima tržišta radne snage i strategijama razvoja RS i BiH.

Isto tako, BLC nastoji da uspostavi aktivnu sardanju sa srednjim školama ciji su programi i izlazni profili svršenih ucenka kompatibilni sa programskom orijentacijom BLC-a.

U tom smislu, dogovoreno je potpisivanje sporazuma o saradnji sa najuspješnijim agencijama za lokalni razvoj u Republici Srpskoj: Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka i Opštinskom razvojnom agencijom Prijedor (PREDA). Isto tako, dogovoreno je potpisivanje sporazuma o saradnji sa Ekonomskom školom Banja Luka .

Potpisivanje ovih sporazuma će se obaviti u ponedeljak, 19. marta 2012. godine u 12 časova u svečanoj sali Banja Luka College-a.

Potpisnici sporazuma očekuju da će uspostavljanje kontinuirane saradnje i partnerstva između navedenih aktera, znatno doprinijeti kvalitetu ishoda, kako studenata, tako i srednjih škola, kao i jačanju kompetencija sadašnjih i potencijalnih zaposlenih u privrednom i javnom sektoru.

Banja Luka College namjerava u narednom periodu uspostavaiti saradnju sa većim brojem privrednih subjekata i javnih ustanova, a sve u cilju povezivanja svih relevantnih faktora koji imaju interes za povećanje konkurentnosti radne snage.

Za Banja Luka College:

Doc. dr Nenad Novaković