Predstavnici sa Sveučilišta Sjever iz Koprivnice, Republika Hrvatska posjetili su 19.07.2017.godine Banja Luka College u cilju ostvarivanja sporazuma o naučno-nastavnoj, naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji.

Sporazum podrazumjeva: 

Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim studijama.Ostvarivanje prohodnosti studenata obje visokoškolske ustanove na odgovarajuie studijske programe.Mogućnost nastavka studija studentima sa jedne na drugoj visokoškolskoj ustanovi.Zajedničko organiziranje izvannastavnih aktivnosti za studente obje visokoškolske ustanove. Angažiranje nastavnika i suradnika, kao i studenata u cilju rcalizacije zajednidki definiranih i akreditiranih studijskih programa.Razmjena studijskih materijala i informacij a od zajednidkog interesa. Razmjena i izdavanje stručne literature, udžbenika i publikacija od zajedničkog interesa.