19.03.2012. Odgovarajući zahtjevima koje savremeno društvo postavlja pred visokoškolske ustanove, na Banja Luka College-u danas su potpisana tri sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji sa dvije razvojne agencije i jednom srednjom školom. Ovim činom naša visoka škola postaje najaktivnija visokoškolska ustanova u oblasti saradnje sa institucijama izvan visokog obrazovanja. 

O značaju ovakve vrste saradnje prisutnima je govorio dr Nenad Novaković, a nakon potpisivanja sporazuma, svi učesnici su podržali ovakvu saradnju, istakli značaj budućih zajedničkih projekata i izrazili nadu u uspješnu realizaciju dogovorenih aktivnosti.

U ime BLC-a sporazum je potpisao mr Branimir Grulović, direktor; za Gradsku razvojnu agenciju Banja Luka mr Nenad Račić, direktor; za Agenciju za ekonomski razvoj opštine Prijedor “PREDA – PD” Mišo Reljić, dipl oet, a za Ekonomsku školu iz Banja Luke dr Predrag Damjanović, direktor.

Ovi sporazumi predviđaju saradnju u oblastima obrazovanja, izdavaštva, stručne prakse, istraživačkog rada, preduzetništva i zajedničke pripreme, apliciranja i realizacije projekata.