Izlaganje na teme “Poslovne prilike i prepreke u BiH“ i „Balance Score card“ gost – predavač, mr Tadej Vidic, održao je na Visokoj školi „Banja Luka College“ 25. novembra.
Magistar organizacije i rukovođenja Tadej Vidic, iza sebe ima petnaestogodišnje iskustvo na području kontrolinga i upravljanja preduzećima u Sloveniji. Prisutne je upoznao sa atraktivnošću BiH za strane investitore, ciljevima koje strani investitori žele postići na tržištu sa jeftinom radnom snagom i strategijskim menadžerskim alatima.
Vidic je pojasnio da BSC predstavlja najznačajniju upravljačku ideju nastalu u prethodnih 75 godina, čiji se ciljevi  definišu na osnovu vizije i strategije iz četiri perspektive:

  1. finansijska perspektiva (koje finansijske rezultate treba ostvariti u interesu vlasnika?);
  2. perspektiva kupca (kako se odnositi prema kupcima?);
  3.  interna perspektiva (kako upravljati internim procesima u cilju stvaranja konkurentske prednosti?);
  4. perspektiva učenja i razvoja (kako održavati sposobnost učenja i inovativnosti?).

On je naglasio da je u preduzeću važno posmatrati nekoliko indikatora.

Vidic je 13 godina radio u Iskra Avtoelektrika, industriji elektro opreme za automobilsku branžu, gdje je bilo 3.000 zaposlenih i 15 kompanija u grupi, zatim u Gostol Gopan, preduzeću za proizvodnju opreme za pekare. Trenutno zaposlen kao predstavnik koncerna Kolektor u Laktašima: Kolektor Bosna koji ostvaruje 15 miliona prodaje i zapošljava  200  radnika.

figure_bsc