Poslovna inteligencija (eng. Business Intelligence, BI) je skup metodologija i koncepata za prikupljanje, analizu i distribuciju informacija uz pomoć različitih softverskih alata.

U ovoj knjizi predstavljen je put od podataka i informacija do znanja i mudrosti, koji su neophodni za brži, jeftiniji i kvalitetniji rad, te efikasnije i efektivnije odlučivanje. Nove tehnologije su ključ i osnova savremenog načina rada i poslovanja. Oni poslovni sistemi koji znaju da upravljaju svojim resursima podataka, informacija i znanja su uspješniji, konkurentniji, profitabilniji i prilagodljiviji u odnosu na svoju konkurenciju. Ti poslovni sistemi se oslanjaju na savremene koncepte strategijskog upravljanja i razvijaju sisteme elektronskog poslovanja i poslovne inteligencije.

Poslovna inteligencija je jedna od tehnika poslovnog izvještavanja, koja omogućava pronalaženje informacija potrebnih za lakše i tačnije donošenje poslovnih odluka. Neke od metoda poslovne inteligencije uključuju rudarenje podataka (Data Mining), skladištenje podataka (Data Warehousing) i OLAP mrežnu analitičku obradu podataka.