Petar Radulović je sam svoj gazda, kao direktor Centra za ruralni razvoj koje uspješno vodi i prilagođava se promjenama na tržištu. Petar se bavi proizvodnjom zdrave hrane, a znanja iz oblasti preduzetništva stekao je na BLC-u. Misija mu je stvaranje pogodnijeg ambijenta za razvoj i uspostavljanje kvalitetnijeg života i rada na utvrđivanju i analizi makroekonomskih kretanja u agrarnom i ruralnom sektoru.