Pane Stojičić je, tokom svog školovanja na BLC-u, godinama bio ubjedljivo najbolji student generacije. Kao menadžer izvoza u preduzeću Maxmara d.o.o., Pane organizuje i upravlja aktivnostima izvoza, a uspjeh u prodaji postiže stvaranjem povjerenja u očima kupaca. Na putu do uspješne karijere važno mu je poznavanje načina poslovanja u drugim državama, poslovnog bontona i stranih jezika.