Poštovane kolege,

Srdačno Vas pozivamo na studentsko takmičenje iz oblasti računovodstva „Računovodstvo 2014“ koje Visoka škola Banja Luka College organizuje po četvrti put. U početku smo imali učesnike iz BiH i Slovenije,  a od prošle godine nam dolaze  studenti zemalja iz okruženja i sa ponosom možemo da kažemo da je ovo takmičenje  preraslo u regionalnu „Mini računovodstvenu olimpijadu“. Na trećoj Olimpijadi je učestvovalo 19 ekipa iz 11 gradova bivše Jugoslavije. Želja nam je da ovim takmičenjem afirmišemo znanje iz oblasti računovodstva, nagradimo i promovišemo najbolje studente, a da nastavne predmete iz ove oblasti učinimo atraktivnijim i zanimljivijim.

Ovim putem Vas pozivamo da  učestvujete na mini olimpijadi „Računovodstvo 2014“, koja će se održati 23. i 24.05.2014. godine u Banjoj Luci, sa molbom da Vašim prisustvom date doprinos međufakultetskoj saradnji.Detaljne informacije o mini olimpijadi „Računovodstvo 2014“, prijave ekipa i program možete pronaći u pratećem materijalu takmičenja na web sajtu Banja Luka College-a:  www.racunovodstvo.blc.edu.ba.

Svaka visoka škola  ili fakultet prijavljuje najviše dva tima po tri člana na formularu koji se nalazi u prilogu ovog pisma. Pretprijavu, odnosno prijavu institucije potrebno je poslati najkasnijedo 20.04.2014. godine. Potvrduo učešću na Mini olimpijadi „Računovodstvo 2014“, sa imenima članova ekipa i profesorima – mentorima dostaviti najkasnije do 09.05.2014. godine.

Sa nadom da ćete prihvatiti ovaj poziv, unaprijed se zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.

Kontakt osoba:

Tanja Hrvač

+387 66 227 838

tanjahrvac@yahoo.com

Banja Luka, 31.03.2014. godine

Predsjednik organizacionog odbora

_____________________________

Doc. dr Milica Lakić