Skripta Osnove programiranja sa primjerima u programskom jeziku C predstavlja početnu literaturu koja je namjenjena da studente zainteresuje i uvede u interesantni svijet računarskog programiranja, te da stvori solidnu osnovu za izučavanje drugih programskih jezika.