Na inicijativu studenata ekologije, a u saradnji sa Šumskim gazdinstvom Banja Luka, Studentski parlament BLC-a organizovao je 31.03.2012. godine akciju pošumljavanja. Akcija je izvedena na lokalitetu revira Osmača u blizini Kneževa. U akciji je učestvovalo 19 studenata Banja Luka College-a, a zasađeno je oko 1000 sadnica smreke.

Slavni inicijator akcije je Slavica Malešević koja je uspjela angažovati svoje kolege: Spomenka Krajišnik, Jelena Šljukić, Aleksandra Vrančić, Sreto Došenovic, Ljiljana Moconja, Miloš Stankić, Aleksandar Brkljač, Jelena Đuričić, Nikolina Subotić, Spomenko Ričak, Andrea Divnić, Dragana Dekić, Bojan Bojić, Slavica Strabić, Jelena Jašanovic, Ana Karalić, Milana Popović, a ispred stručne službe fakulteta u akciji je učestvovao Zoran Stanić.