Knjiga Microsoft Office 2007” napisana je jednostavnim i razumljivim stilom obraćajući se početnicima, ali i naprednim korisnicima. Knjiga obrađuju i bitne teme vezane za sve Microsoft programe, ali i detalje koji će iznenaditi i ponekog profesionalca, i naučiti ga nečem novom o poznatim aplikacijama u novom ruhu. Knjiga je deo edicije “Računajte na računare”, koja sadrži brojne priručnike koji se na popularan način obraćaju korisnicima računara različitih uzrasta i profesija, pomažući im da korišćenje računara učine uspešnijim i efikasnijim.