Prva logistička konferencija, logistika i špedicija, u organizaciji  Visoke škole “Banja Luka College”, održana  je veoma uspješno  19.06.2015.god.sa temom perspektive i razvoj logistike i logističke misli u regionu.

Prvom ovakvom stručnom konferencijskom skupu prisustvovalo je više od 90 učesnika iz zemalja regiona, iz špediterskih kuća, logističkih centara, aerodroma, pošta, željeznica, transportnih preduzeća, obrazovnih ustanova svih novoa, agencija i finansijskih institucija,…

Konferenciju je podržalo Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske. Radmila Kocić Ćućić, pomoćnica ministra obrazovanja i kulture u Vladi RS je istakla da ovo ministarstvo podržava sve vidove unapređenja znanja i struke, a u tom pogledu BLC daje poseban ton što ovo Ministarstvo prepoznaje i daje punu podršku. U ime Privredne komore RS, skup je pozdravio, Dragoslav Mihajlović i naglasio da grupacija koja okuplja ovu oblast u Privrednoj komori i te kako je zaintersovana za unapređenje znanja i proširenje saradnje, ali i zakonodavnih okvira na region i šire.

Govoreći o značaju logistike danas i u budućnosti, prof.dr Milorad Kilibarda je ukazao na značaj logistike, njenu funkcionalnost i uvezanost na globalnom planu, od najmanjeg preduzeća do logistike u svemiru. A za sve to je potrebno znanje, cjeloživotno usavršavanje i sticanje novih iskustava na praktičnim primjerima iz života.

Branka Bogosavljevic, menadžer iz Kompanije “Milšped” iz Beograda je ukazala na dobar primjer ove kompanije kako se osmišljenim i predanim radom može u ovoj oblasti postići mnogo, mada je još polje pokrivenosti i mogućih djelatnosti na našem kao i širem regionu ostalo nepokriveno.

I ostali učesnici u prezentacijama i diskusijama su istakli da je ova oblast nedovoljno kadrovski pokrivena i ukazali na potrebu visokoškolskog obrazovanja kvalitetnih kadova za svakovrsnu potrebu u oblasti logistike i špedicije.

Naglašeno je na  ovoj Konferenciji da ovakvi skupovi doprinose edukaciji već zaposlenih stručnjaka ali i potrebu da se ta znanja stalno osavremenjavaju i unapređuju, a poseban kvalitet je njihovo međusobno upoznavanje i olakšavanje u svakodnevnim poslovima i obavezama.

Zaključak je da je ova konferencija pokazala da je susretanje špeditera i logističara neophodnost i da se već sada počne sa pripremom sledeće konferencije sa određenom temom i sa najaktuelnijim problemima u ovim oblastima.

Posebno je ukazano na značaj i kvalitet kadrova koji se školuju na BLC-u i danas nose u dobroj mjeri logistiku i špediciju u regionu. Naglašeno je da se i ubuduće ovaj nastavni smjer treba samo usavršavati i podizati nivo stačenih znanja kod studenata jer samo taj prisup garanatuje uspjeh i rezultata i ovih privrednih grana koje, kako je rečeno i te kako imaju perspektivu.