Na BLC je 10. juna održana druga međunarodna logistička konferencija pod nazivom „Logističke usluge i rešenja. Konferenciju je organizovala visokoškolska ustanova Banja Luka College, uz podršku većeg broja logističkih stručnjaka i kompanija iz regiona.

U radu konferencije je učestvovalo 130 učesnika. Učešće su uzeli eminentni profesori, predstavnici obrazovnih institucija i istaknuti logistički menadžeri iz različitih logističkih, špediterskih i transportnih kompanija, skladišnih sistema, distributivnih centara. Konferenciji su prisustovali studenti Banja Luka Collega, kao i đaci srednje Tehničke škole iz Banja Luke.  Na konferenciji su predstavljeni rezultati najnovijih istraživanja i dostignuća u razvoju logističkih usluga i rješenja, kao i primjeri dobre logističke prakse u vodećim logističkim kompanijama kao što su: Milšped Beograd, Gebruder Weiss Sarajevo, Delta transportni sistem Beograd, Meridijan Banja Luka, Belisar Brčko i dr.

Konferencija je imala za cilj da akademska istraživanja i studente poveže sa logističkom praksom i vodećim kompanijama, što je osnovni preduslov za uspješan teorijski i praktičan razvoj modernih logističkih rješenja. Uspostavljeni su direktni poslovni kontakti koji omogućavaju obavljanje stručne prakse, brže zapošljavanje i uključivanje studenata i đaka u rješavanje konkretnih logističkih poslova i problema. Kroz panel diskusiju detaljnije su razmatrani problemi, mogućnosti i rješenja razvoja logističkih usluga u regionu. Inicirani su i definisani osnovni razvojni pravci i konkretne mjere razvoja logistike i modernih logističkih rješenja u regionu.