Dana održati 7. Aprila od 17 i 30 h do 19 h u crvenom amfiteatru održaće se predavanje na teme:

  1. Tehnike za unapređenje načina predavanja (ključne stvari koje razliku vrhunsko od prosečnog predavanja).
  2. Tehnike za pakovanje informacija (nastavnog gradiva) u šeme koje omogućavaju studentima lakše savladavanje gradiva.

Za sve profesore i studente BLC-a ulaz slobodan!

Za goste kotizacija seminara je 420 KM!