Zbog potreba češćeg komuniciranja sa studentima i roditeljima studenata BLC-a, kao i rješavanja svih nedoumica i pitanja iz rada i mogućih problema na BLC-u, svi zainteresovani studenti, a naročito roditelji mogu bez najave da se susretnu sa direktorom BLC-a svake srijede od 15.00 časova.

Ovaj termin najavljujemo prije svega zbog roditelja, vanrednih studenata i studenata koji žive i putuju do Fakulteta, a redovni studenti imaju mogućnost svakodnevne i svakosatne komunikacije sa rukovodstvom Fakulteta.

Svaki konstruktivan prijedlog, sugestiju i kritiku, koja može koristiti boljitku odvijanja nastavnog procesa i rada Fakulteta, ćemo sa najvećom ozbiljnošću i dobronamjernošću prihvatiti i razmotriti.

Hvala Vam na razumijevanju i saradnji.

Direktor BLC-a

Nenad Novaković