Poštovani diplomci,

Poštujući utvrđene termine dodjele diploma dva puta godišnje, u oktobru i maju mjesecu,  BLC je i u ovim vanrednim okolnostima  počeo sa pripremama za izradu diploma u maju mjesecu 2020. godine. Za izradu diploma se možete prijaviti elektronskim putem na način da popunite Zahtjev za izradu diplome koji se nalazi na prvoj stranici BLC sajta:  blc.edu.ba, te popunjeni zahtjev pošaljete Studentskoj službi na mejl: info@blc.edu.ba. Uz zahtjev je potrebno da dostavite i sliku uplatnice na iznos od 250,00 KM za izradu i štampanje diplome.

Rok za podnošenje zahtjeva za izradu diplome je do kraja aprila 2020. godine.

BLC će, naravno u skladu sa mjerama nadležnih vlasti, učiniti sve da vaše diplome budu što prije završene i dostupne vama.

Napominjemo da BLC vrši i izradu pojedinačnih diploma za sve one diplomce kojima je iz određenih razloga diploma potrebna hitno i ne mogu čekati dodjelu u maju mjesecu.