Poštovani studenti,

U skladu sa Odlukom Vlade RS, u vezi sa epidemiološkom situacijom obustavlja se nastava na BLC-u do 30. marta 2020. godine.

S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, BLC ne obustavlja i svoj rad kao i ostale aktivnosti, nego se kompletan nastavni proces usklađuje i provodiće se online . Studenti i profesori će, do daljnjeg, sve aktivnosti obavljati od kuće, putem interneta, koristeći mogućnosti koje BLC ima na raspolaganju, dok će studentska služba dežurati od ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati.

Kao što znate, u okviru e nastave na sajtu BLC-a, i u okviru svakog nastavnog predmeta, studenti na raspolaganju imaju i literaturu u elektronskom obliku i okvirna ispitna pitanja a na jednom broju predmeta, koristeći Office 365 imaju i snimljena predavanja.

Umjesto u prostorijama BLC-a nastava će se od 17. marta 2020.g. odvijati online.  Svi profesori i saradnici će sa studentima kontaktirati online obavljajući konsultativnu, i nastavnim planom predviđenu nastavu, u skladu sa tehničkim mogućnostima a prema predviđenom planu i rasporedu nastave i konsultacija koji se nalaze na sajtu. Osim mejlom, u terminima konsultacija studenti mogu kontaktirati sa profesorima i putem Skype-a for Business.

U terminima nastave profesori i saradnici će studentima stavljati na raspolaganje određene nastavne cjeline, predviđene za taj vremenski period, dogovarati eseje i seminarske radove i zadatke, koji će biti vrednovani kao predispitne obaveze.

Svi studenti koji namjeravaju uzeti temu i početi sa izradom diplomskih radova mogu se na isti način, online, dogovoriti sa izabranim mentorom.

Ukoliko se ovaj proces ne bude odvijao na zadovoljavajući način, ili bude bilo kakvih nejasnoća, studenti se mogu mejlom ili Skypeom for Business, obratiti direktno direktoru BLC-a prof. dr Mladenu Mirosavljeviću.

 

S poštovanjem,

Menadžment BLC-a