Poštovani nastavnici, saradnici i studenti,

Obavještavamo vas da povodom republičkog praznika, Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Visoka škola „Banja Luka College“ neće raditi u četvrtak, 21.11.2019. godine.

Menadžment BLC-a