Galerija

  • Slike blca »
  • Studenti na smjeru Ekološki menadžment i Menadžment zaštite na radu i zaštite životne sredine su u ponedjeljak 25.5. 2015. godine posjetili Regionalnu deponiju Banja Luka