Vizija BLC-a, u domenu obezbjeđivanja kvaliteta, je moderna, respektibilna visokoškolska ustanova i lider u oblasti poslovne ekonomije, javne uprave, menadžmenta, medija i komunikacija, uz aktivan partnerski odnos između nastavnika i studenata, optimalnu kombinaciju savremenih oblika nastave uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije, prilagođen karakteristikama i potrebama svakog studenta.

 • Ishodi obrazovnog procesa usklađeni su sa potrebama društva.
 • Obrazovni proces povezan je sa naučno-istraživačkim radom i privredom kroz aktivno uključivanje u naučne i tehnološke  projekte i aktivnu saradnju sa  drugim obrazovnim ustanovama, institutima i stručnjacima iz prakse, uz uključenje u Evropski istraživački prostor.
 • Doprinosi se mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata. Podstiče se izražavanje talenata, vještina i preduzetničke energije studenata i nastavnika, a stečena znanja i vještine predstavljaju osnovu za cjeloživotno obrazovanje i samostalno učenje.
 • Osigura se brza i efikasna „protočnost“ novih ideja.
 • Ciljano opremljeni vlastiti kabineti u skladu sa definisanom vlastitom naučnom prepoznatljivošću.
 • Razvijena jaka alumni organizacije koja omogućava održavanje trajne veze naših završenih studenata sa BLC-om.

 

Misija BLC-a određena je potrebom dostizanja visokih akademskih standarda u oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta, javne uprave, medija i komunikacija, u skladu sa potrebama i razvojnom strategijom društva.

Misija se, uz potpunu društvenu odgovornost, ostvaruje kroz visok kvalitet nastavnih, vannastavnih, naučnoistraživačkih i razvojnih procesa, osposobljavanje visokokvalitetnih stručnjaka u skladu sa evropskim standardima, kroz stalno stručno usavršavanje nastavnog kadra, kontinuirano razvijanje najprikladnijih obrazovnih modela, kao i zadovoljenje ciljeva studenata, zaposlenih, akademske zajednice i svih drugih zainteresovanih strana.

 • Podstiče i razvija naučnoistraživački rad, cjeloživotno učenje, razmjenu iskustava i dostignuća sa drugim naučnoobrazovnim ustanovama u regiji i EU.
 • Podržava i pomaže intelektualni, kulturni, i umjetnički razvoj zajednice i doprinosi obrazovnom, ekonomskom i socijalnom napretku zajednice i regije.
 • Permanentno usvaja i primjenjuje nove naučne discipline, proširuje polje obrazovnih tehnologija, u skladu sa evropskim i svjetskim obrazovnim sistemom.
 • Promoviše i nagrađuje najbolje rezultate studenata i nastavnika i primjere najbolje prakse koji doprinose ostvarivanju vizije i organizacionih ciljeva.
 • Razvija sposobnosti za timski rad, verbalnu i tekstualnu komunikaciju i efikasnost u radu sa klijentima, korisnicima i kolegama.