– U cijeloj zgradi Banja Luka College-a uveden sistem Wireless-a, isključivo za studente BLC-a, gdje svaki student sa svojim laptopom može nesmetano pristupiti internetu.

– U prostorijama BLC-a je postavljen info pult koji studentima omogućava da pronađu sve informacije o fakultetu, nastavi, profesorima… mogu i elektronski prijaviti ispite.

– Banja Luka College je studentima omogućio pristup EBSCO bazi podataka.

EBSCO informativni servis je baza koja sadrži elektronske časopise, novine, kao i knjige iz skoro svih oblasti ljudskog znanja (oblasti tehnike, medicine, ekonomije, sporta i dr.)

EBSCO baza omogućava on-line pristup više od stotinu baza podataka, hiljadama naučnih i stručnih časopisa i dnevnih novina najpoznatijih svjetskih naslova.