Centar za istraživanje i razvoj obuhvata sljedeće centre:

  1. Centar za naučnoistraživački, stručni i umjetnički rad ( u čijem sastavu su : College radio, grafički atelje, multimedijalni klub, multimedijalni studio, IT centar),
  2. Centar za izdavačku djelatnost,
  3. Centar za međunarodnu saradnju,
  4. Centar za vannastavne aktivnosti i
  5. Centar za kvalitet.

ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI I TEHNOLOŠKOM RAZVOJU