Banjaluka College je od ove školske godine otvorila studijski smjer za menadžment i produkciju i time pokrenula školovanje apsolutno deficitarnog kadra u Republici Srpskoj, ali i u BiH. U želji da se ovaj segment rada u kulturi  i umjetnosti osvijetli na najbolji mogući način, pristupili smo organizaciji naučnog skupa sa temom MJESTO I ULOGA MENADŽMENTA I PRODUKCIJE U UMJETNOSTI I KULTURI. Ovaj skup je prvi takve vrste u RS i želimo da u njemu uzmu učešća provjereni i dokazani profesori  iz ove oblasti, kao i oni koji su dugi niz godina direktno u praksi stvarali umjetničke vrijednosti i kreirali kulturu. Stoga ovaj naučni skup ima dva dijela. Prvi, u kojem će se iznositi sva praktična iskustva iz proteklog perioda od 20 godina i drugi, teoretski dio u kojem će svoje referate saopštiti eminentni profesori i stručnjaci iz ove oblasti. Ovim putem Vas pozivamo da pratite ili uzmete učešće u ovom naučnom skupu.

SKUP ĆE SE ODRŽATI 11.06.2012. godine sa početkom u 11 časova u amfiteatru 1 Banja Luka Koledža, u Ulici Miloša Obilića 30.

 

OKVIRNE TEME, ORGANIZACIONI ODBOR, KONTAKT INFORMACIJE, SPISAK UČESNIKA

PRIJAVA NA NAUČNI SKUP

 

Banja Luka, 07.06.2012. godine

Direktor

mr Branimir Grulović