Održan naučni skup E-obrazovanje budućnosti na Banja Luka College-u, dana, 20.05.2011. godine.

FOTOGRAFIJE SA NAUČNOG SKUPA