Prednosti učenja stranih jezika su mnogobrojne. Istraživanja su pokazala da učenje stranog jezika obogaćuje, razvija i nadograđuje opšte znanje pojedinca. Kroz učenje stranog jezika razvija se komunikacija, kontekst i kultura. Učenje stranog jezika obogaćuje znanje i iskustvo pojedinca, ali dovodi i do jačanja kulturne svijesti. Upravo zbog toga, Evropska unija podstiče učenje stranih jezika, odnosno višejezičnost. Višejezičnost se ogleda u učenju još minimalno jednog stranog jezika. U Republici Srpskoj učenje stranog jezika je od samog početka formalnog obrazovanja obavezno i počinje već u trećem razredu osnovne škole. I dok engleski dominira kao prvi strani jezik u toj mjeri da se smatra globalnim jezikom ili modernom linguom francom, EU podstiče učenje drugih stranih jezika, sa naročitim naglaskom na jezike EU.

Profesori Engleskog jezika prve akreditovane visokoškolske institucije u BiH, Banja Luka College, održat će besplatan kurs Engleskog jezika u trajanju od 2 mjeseca. Kurs počinje 04.05.2015. i održavat će se u prostorijama Banja Luka College “BLC”, ulica Miloša Obilića 30.

Prijavu za učestvovanje na kursu možete ispuniti preko sledećeg LINKA

Prijave su otvorene do 30.04.2015. Pridružite nam se u učenju!
Vaš Banja Luka College “BLC