PRVA AKREDITOVANA VISOKA ŠKOLA U BiH

UPIS U AKADEMSKU 2017/18 GODINU

AKREDITOVANI LICENCIRANI STUDIJ-GARANCIJA SIGURNOSTI I KVALITETA

Kao potvrda dosadašnjeg kvalitetnog rada BLC je prva visoka škola u BiH koja je dobila akreditaciju kojom se potvrđuje da su ispunjeni standardi kvaliteta prema evropskim standardima visokog obrazovanja.

STUDIJSKI PROGRAMI/SMJEROVI NA KOJE SE VRŠI UPIS