mr Mirjana Milovanović

Asistent Banja Luka College, gdje je završila osnovne studije. Autor je više naučnih radova, a učestvovala je na međunarodnim konferencijama iz oblasti marketinga, menadžmenta, istraživanja medija, odnosa sa javnošću, preduzetništva i ljudskih resursa. Dugogodišnji je  direktor marketinga u porodičnoj firmi, koja posluje u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Makedoniji. Takođe, iza nje je više od 15 godina rada u elektronskim medijima, na poslovima urednika, producenta, voditelja i novinara.

Student je završne godine doktorskih studija iz oblasti marketing menadžmenta na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, gdje je završila i master studije sa prosječnom ocjenom 10,00.

Angažovana kao asistent na predmetima:

MAR02O Marketing, MAM03I Marketing menadžment, MEM03I Međunarodni marketing, MUS03I Marketing usluga, MPK04I Marketinška i poslovna komunikacija, MMT03I Marketing menadžment u turizmu.