Mirjana Milovanović je direktor marketinga u Auto kući „Milovanović“ i obezbijeđuje povećanje broja klijenata u situaciji kada raspolaže ograničenim resursima. Znanja iz oblasti marketinga stekla je na BLC-u, gdje radi i kao predavač.