Poštovani,

Želimo da vas podjsjetimo da je kompanija Prointer ITSS d.o.o. uz logističku podršku Banja Luka College-a pokrenula Calculus Training Centar kroz koji omogućava održavanje kurseva vodećeg svjetskog proizvođača računarskih programa, kompanije Microsoft.  Centar počinje sa radom 01.02.2017. godine, a kursevi će se održavati u prostorijama Visoke škole “Banja Luka College”.

Potrebe za IT uslugama su u konstantom rastu, a time i potrebe za kadrom, odnosno znanjem iz IT oblasti. Organizovanjem Calculus Training Centra, Prointer ITSS želi da kroz zvaničnu Microsoft edukaciju doprinese razvoju IT tržišta rada. 

 MOC je trenutno najbolji sistem modularne, odnosno fazne IT edukacije koji je danas dostupan na tržištu.

Claculus Training Centre vam u proljetnom semestru obezbjeđuje prve Microsoft kurseve – od početnog do ekspertskog nivoa. Pozivamo vas da posjetite njihovu web stranicu i saznate više o kursevima: http://calculus.ba/ 

Ukoliko želite da se prijavite na neki od kurseva ili dobijete dodatne informacije obratite se Calculus timu putem e-maila: info@calculus.ba . Polaznicima je odobren standardni popust u iznosu  od 10-30%, u zavisnosti da li kandidat pohađa jedan ili više kurseva, odnosno da li plaća odjednom ili u ratama. 

Banja Luka College je partner Calculus Training Centara i obezbjeđeni su dodatni popusti i pogodnosti za naše studente uz index na uvid.