Menadžment informacioni sistemi kao akademska disciplina proučava lјude, tehnologiju, organizacije, i odnose između njih. Eksperti za menadžment informacione sisteme pomažu organizacijama da maksimizuju korist od ulaganja u osoblјe, opremu, i poslovni proces.

Vrijeme u kome živimo predstavlja intenzivnu fazu razvoja i primjene novih tehnologija, tako da upravljanje novim tehnologijama, upravljanje informacionim sistemima, upravljanje znanjima  postaju veoma značajne discipline. Da bi neki poslovni sistem bio uspješan i dobro se razvijao neophodno je kvalitetno upravljanje cijelim sistemom, a posebno njegovim procesima. Za kvalitetno upravljanje neophodno je donošenje brzih i kvalitetnih odluka, a za donošenje kvalitetnih odluka neophodne su odgovarajuće pravovremene informacije i znanja.

Vjerujemo da će ova knjiga biti od koristi studentima i svima koje ova oblast interesuje.