Događaj je okupio naučne radnike iz zemlje i okruženja, koji su razmijenili stečena iskustva tokom rada i istraživanja.

Organizatori Konferencije su Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“, Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, Univerziteta „Union Nikola Tesla„  Beograd i Visoka škola modernog biznisa Beograd.

 

ZBORNIK RADOVA