DIPLOMIRANI EKONOMIST – MENADŽER FINANSIJA, BANKARSTVA I OSIGURANJA

MASTER STUDENT GENERAL MANAGEMENT JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT, LINZ Na BLC-u sam stekla zvanje „Diplomirani ekonomist – menadžer finansija, bankarstva i osiguranja“. Taj period studiranja za mene je bio izuzetno pozitivan i produktivan. Imala sam privilegiju da slušam predavanja jako cijenjenih profesora, koji su nam uspješno prenosili stručnu materiju. Takođe, uz primjere iz njihovog bogatog ličnog iskustva bilo nam je lakše da shvatimo i zapamtimo suštinu, te da je u praksi valjano iskoristimo.
Tokom studija sam stekla vrijedna prijateljstva koja i dalje traju, iako smo danas na raznim stranama svijeta. Osim druženja, moje kolege i ja smo bili veoma aktivni na samom fakultetu, a jedan od naših većih projekata je bio osnivanje „Studentskog parlamenta BLC-a“. Rad i aktivnosti koje smo imali, pored toga što su nas zbližile i pomogle nam u izgradnji prijateljstva, bile su dobra osnova za vježbanje timskog rada. Budući da se studiranje na Master studijima uglavnom svodi na takav način rada, to mi sada mnogo znači.

Nepune tri godine živim u Lincu, u Austriji. Od prošlog semestra redovan sam master student „Opšteg menadžmenta“ (General Management) na „Johannes Kepler“ Univerzitetu-Linc. Master program se izvodi na engleskom jeziku, mada ja vrijedno učim i njemački jezik od samog početka. Planiram da se usmjerim na marketing, a nadam se zaposlenju u marketing menadžmentu u oblasti modne industrije.