Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na IV Međunarodnu logističku konferenciju LOGŠPED 04 koja će se održati 22. juna u Banja Luci, Banja Luka College, Miloša Obilića 30.

Osnovna tema konferencije je: EFIKASNOST I UŠTEDE U TRANSPORTU.

Na konferenciji će biti predstavljena nova rešenja za upravljanje transportom i voznim parkom, praćenje transportnih sredstava i radnih mašina, smanjenje troškova i ostvarenje ušteda, unapređenje efikasnosti i produktivnosti međunarodnog i unutrašnjeg transporta, distribucije robe i logistike u različitim privrednim sistemima i kompanijama. Posebna pažnja biće posvećena primeni informacionih i komunikacionih tehnologija i softverskih rešenja, kao zakonskoj regulativi u međunarodnom i domaćem transportu.

Konferencija ima za cilj da se razmene različita saznanja, iskustva i informacije, ali i uspostave direktni poslovni kontakti.

INFO – AGENDA KONFERENCIJE

Pozivamo Vas da uzmete učešće i stručno doprinesete radu konferencije, ali i razvoju transportnih rešenja.