RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

LOGISTIČKA KONFERENCIJA

Оsnovni cilj konferencije je da se inicira i pokrene logističko razmišljanje, steknu i inoviraju logistička znanja i povežu teorijska i praktična iskustva. Ideja je da se uspostavi stručni forum iz oblasti logistike, špedicije, transporta, distribucije i lanaca snabdevanja na kome bi se razmatrali, trendovi, problemi i mogućnosti uvođenja, razvoja i primene logističkih rešenja i usluga. Suština konferencije je da se inicira naučno istraživački rad iz oblasti logistike i lanaca snabdevanja i da se razvijeni pristupi, metode i postupci primene u konkretnim sistemima. Posebna pažnja se usmerava na praktična iskustva i primere dobre logističke prakse u različitim kompanijama u zemlji i regionu.  Moto je da se uči od najboljih, na pozitivnim iskustvima i dobrim praktičnim primerima. 

Konferencija je namenjena svima koji se na direktan i indirektan način bave planiranjem, upravljanjem i izvršenjem logističkih, špediterskih, transportnih, skladišnih, informatičkih, komercijalnih i carinskih operacija u međunarodnim i domaćim robnim tokovima.  Prvenstveno je namenjena menadžerima i zaposlenim u špediterskim, transportnim, uvozno izvoznim preduzećima, distrubutivnim kućama, trgovačkim lancima i sistemima, industrijskim i uslužnim kompanijama, ali je značajna i za sve druge društvene i privredne subjekte kao što su gradovi, opštine, privredne komore, ministarstva, carina, osiguranje, pošta, elektroprivreda, policija i dr.

Konferencija je posebno značajna za obrazovni proces na Studijskom smeru MPPE i studijskom smeru Menadžment logistika i špedicija. Profesori i studenti aktivno učestvuju u radu konferencije i direktno se povezuju sa privredom i realnim problemima. Konkretani rezultati konferenciju su studentske prakse, izrada seminarskih i diplomskih radova u različitim privrednim sistemima i kompanijama. Cilj je da se povežu akademaske institucije, israživači, privreda i studenti. To je preduslov za kvalitetan razvoj naučno istraživačkog rada, primenu naučnih rezultata u privredi i brže zapošljavnje studenata.

Juni 22, 2018

Juni 16, 2017

Juni 15, 2016

Juni 19, 2015

Održana prva logistička konferencija pod nazivom: NOVA REŠENJA U LOGISTICI I ŠPEDICIJI

19 Juni, 2015.|

Prva logistička konferencija, logistika i špedicija, u organizaciji  Visoke škole “Banja Luka College”, održana  je veoma uspješno  19.06.2015.god.sa temom perspektive i razvoj logistike i logističke misli u regionu. Prvom ovakvom stručnom konferencijskom skupu prisustvovalo je [...]

Kako bi Vam sve opcije bile dostupne preporučujemo da koristite pretraživače MS Edge ili Google chrome

 


Obrazac za žalbe vezane za kvalitet izvođenja e-nastave