Ljiljana Đoković svoja znanja iz oblasti tehnološke, ekonomsko-pravne i društvene problematike zaštite životne sredine uspješno primjenjuje kao direktor sektora u preduzeću Eko-bel. Ljiljana samostalno i timski rješava probleme u oblasti zaštite životne sredine.