Studenti BLC-a mogu da koriste usluge Gradskog olimpijskog bazena (GOB) na lokaciji „Incel“.

Studenti prijavljeni za korišćenje Gradskog Olimpijskog bazena mogu da u studentskoj službi zaduže određen broj ulaznica za korišćenje bazena na revers,  što podrazumijeva da ih sledeći dan moraju uredno razdužiti. 

Sankcija u slučaju ne vraćanja i gubitka ulaznice iznosi 100,00 KM.