Poštovani studenti,

Obavještavamo vas da od 17.03.2018. godine možete u svrhu rekreacije koristiti fiskulturnu salu OŠ „Dositej Obradović“ u ul. Mirka Kovačevića br. 27 u Obilićevu.

Sala sa može koristiti svake subote u terminu od 16.00 časova.

Ključ od sale se zadužuje u Studentskoj službi BLC-a i to subotom do 11.00 časova, a vraća ponedjeljkom u periodu rada Studentske službe od 08.00-18.00 časova.

Menadžment BLC-a