Kontakt informacije:

Adresa: Miloša Obilića 30
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 433 010
Mob: +387 65 281 381
Fax: +387 51 433 815
E-mail: blc@teol.net

Koordinatori za nastavu:

Tel:+387 51 433 019
Mob: + 387 65 492 018
E-mail: svetlanadg@blc.edu.ba

Koordinator za studijski program Informatika:

Mob:+387 66 995 823
E-mail: dragan.pejic@blc.edu.ba

Studentska služba:

Tel:+387 51 433 010
Fax: +387 51 433 815
E-mail: info@blc.edu.ba