POLITIČKA AKADEMIJA

FONDACIJA FRIEDRICH EBERT, CENTAR ZA STUDENTSKU DEMOKRATIJU I

BANJA LUKA COLLEGE

raspisuju

KONKURS

za prijem polaznika petnaeste generacije Političke akademije Banjaluka

i treće generacije Mostar

Akademija je građanska inicijativa namijenjena razvoju demokratije, ljudskih prava, vladavine prava i evropskim vrijednostima u zemljama tranzicije u jugoistočnoj Evropi, organizovana kroz tri kursa, koja traju godinu dana, razgovore sa političarima i politološko-komunikološke analize. Akademija je namijenjena mladim ljudima iz raznih oblasti djelovanja: pravosuđa, medija, privrede, civilnog društva, političkih partija javne uprave.

U prijavama na konkurs potrebno je dostaviti:

– pismo motivacije –
– biografiju –

Prijave se dostavljaju do 29. februara 2020. godine u pisanoj formi. Na konkurs se mogu prijaviti polaznici u starosnoj dobi do 35 godina. O izboru 30 polaznika Političke akademije odlučivat će Izvršni odbor Akademije. Ovogodišnjim konkursom u Akademiji su planirana mjesta za 20 polaznika iz Banjaluke i 10 iz Mostara.

Dva modula Akademije biće održana u Banjaluci, jedan u Mostaru. Pohađanje modula je obavezno za sve upisane polaznike. Svaki modul traje 3 dana. Učešće i literatura su besplatni. Za učesnike iz Mostara na modulima u Banjaluci, organizatori snose troškove smještaja, puta i ishrane. Isto tako za modul u Mostaru organizatori snose troškove za učesnike iz Banjaluke.

Prijave na konkurs slati na politicka.akademija@gmail.com