Visoka škola „Banja Luka College” (u daljem tekstu: BLC) u decembru 2017. godine dodjeljuje studentima nagrade za postignuti uspjeh u studiranju, ostvaren u prethodnoj akademskoj godini.

BLC dodjeljuje sljedeće vrste nagrada:

  1. Nagrada ”zlatna značka” i prateća diploma za postignut uspjeh u prethodnoj akademskoj godini
  2. Nagrada ”srebrna značka” i prateća diploma za postignut uspjeh u prethodnoj akademskoj godini
  3. Nagrada ”bronzana značka” i prateća diploma za postignut uspjeh u prethodnoj akademskoj godini
  4. Nagrada za najboljeg studenta BLC-a – diploma i oslobađanje od plaćanja školarine za jednu akademsku godinu

Ponovljeni konkurs za dodjelu nagrada najboljim studentima BLC-a
Pravilnik o nagrađivanju studenata BLC-a
Prijava na konkurs za dodjelu nagrada najboljim studentima BLC-a