Visoka škola „Banja Luka College” (u daljem tekstu: BLC) u decembru 2015. godine dodjeljuje studentima nagrade za postignuti uspjeh u studiranju, ostvaren u prethodnoj akademskoj godini.

BLC dodjeljuje sljedeće vrste nagrada:
1. Nagrada ”zlatna značka” i prateća diploma za postignut uspjeh u prethodnoj akademskoj godini, i to za prosječnu ocjenu položenih nastavnih predmeta 9,01 i višu,
2. Nagrada ”srebrna značka” i prateća diploma za postignut uspjeh u prethodnoj akademskoj godini i to za prosječu ocjenu položenih nastavnih predmeta 8,01 i višu, do i ukljućujući 9,00,
3. Nagrada najboljem studentu BLC-a – odgovarajuća značka sa diplomom i oslobađanje od plaćanja školarine za jednu akademsku godinu,
4. Nagrada najboljim studentima na svakoj godini studija – odgovarajuća značka sa diplomom.

Detaljnije