Studenti Grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija učestvovali na INOST-u 2015.

Studenti grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija Nikola Vukajlović i Maja Radanov učestvovali su na sajmu inovacija i stvaralaštva mladih INOST 2015. Izložena je najsavremenija oprema za spektrofotometrijsku karakterizaciju i kalibraciju monitora koju posjeduje BLC i koja se koristi u nastavnom procesu. Prezentovano je istraživanje o pravilnoj upotrebi monitora u svakodnevnom radu i komunikaciji koje je rađeno uz podršku ministarstva nauke i tehnologije RS.

xritewdock680480