Ova knjiga je nastala kao rezultat nastojanja da se problematika osnova i primjene informacione tehnologije obradi na način zasnovan na sistemskom pristupu u definisanju informacione tehnologije, njenog mjesta i uloge u savremenom društvu. Sadrži devet poglavlja i dosta slika koje prikazuju istorijat razvoja informacionih tehnologija, kategorije računarskih sistema, hardverske komponente, komunikacione uređaje i medije, te dijelove aplikativnih i razvojnih programa, a sve zbog boljeg i lakšeg razumijevanja od strane čitaoca.

Informacione tehnologije se, kao malo koja tehnologija i nauka, brzo (skoro dnevno) mijenju i dopunjuju, pa ih je teško pratiti. Zbog toga često biva da ono što je napisano veoma brzo bude prevaziđeno i sigurno će biti oblasti koje nisu dovoljno obrađene.

Imajući u vidu svu kompleksnost i dinamičnost u razvoju i primjeni informacione tehnologije, vjerujemo da će ova knjiga biti od koristi studentima i svima koje ova oblast interesuje.