Svake godine, lokalne zajednice se okupljaju kako bi organizovale Global Azure Bootcamp, ova godina je šesta po redu kada će ovaj događaj biti održan na oko 300 lokacija širom svjeta a Banja Luka će biti jedna od njih.

BLbit UG Banja Luka organizuje Global Azure Bootcamp, cjelodnevni događaj sa 5 predavanja, 6 predavača od kojih su 2 MVP-a (Microsoft Most Valuable Professional).

Događaj će biti održan 27.04.2019. godine na Banja Luka College (ulica Miloša Obilića 30), sa početkom u 8:30 do 15:00. 

Broj mjesta je ograničen, stoga Vas molimo da se prijavite samo ako ste sigurni da ćete doći. Prijavljivanje za događaj je na sledećem linku:  

https://www.meetup.com/blbitug/events/259800778/

Global Azure Bootcamp – AGENDA 27.04.2019.god.

08:00 – 08:30 Registracija

09:00 – 09:45 Building REST API on Azure Functions – Dragan Bjelošević

10:00 – 10:45 Digital twins idu u IoT Circus – Catalin Gheorghiu (Microsoft Azure, Windows Development MVP), Rastko Đorđević

11:00 – 11:45 Going SaaS, making choices  Boris Đukić

12:00 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 13:45 “SQL-like” or query languages in Azure IoT – Catalin Gheorghiu, Jelena Miodragović, Rastko Đorđević

14:00 – 14:45 Microsoft Graph – Gateway za Microsoft cloud  Dragan Panjkov (Office Applications and Services, Office Development MVP)

Global Azure Bootcamp link:

https://global.azurebootcamp.net/locations/bosnia-and-herzegovina-banja-luka