Banja Luka College je realizovala Erasmus + program sa Visokom školom VSITE iz Zagreba tokom akademske 2016/2017 godine u vidu uzajamne posjete nastavnika škole VSITE Banja Luka College-u kao I nastavnika Banja Luka College-a školi VSITE. Erasmus + je program Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport predviđen za period od 2014. do 2020. godine, sa željom da se modernizuje obrazovanje mladih širom Evrope.

Na Banja Luka College-u je studijsku posjetu u trajanju od jedne sedmice proveo profesor Vladimir Krstić sa VSITE škole iz Zagreba. Posjeta je upriličena od 12. do 16. juna 2017. godine.

U okviru istog programa Visoku školu VSITE je takođe tokom jedne sedmice, od 6. do 10. marta 2017. godine, posjetio profesor Banja Luka College-a Miloš Ljubojević.

U okviru istog programa predviđeno je da jedan student sa Visoke škole Banja Luka College provede 5 mjeseci na Visokoj školi VSITE u Zagrebu.

Boravak je ostvaren od oktobra 2017. godine do februara 2018. godine. Tokom cijelog boravka, student je primao mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 €, dakle pet mjesečnih stipendija u ukupnom iznosu od 4000 € i jednokratni iznos od 180 € za putne troškove.

Prilikom dolaska na VSITE školu, student je tokom cijelog boravka imao mentora, kojem se mogao obratiti u pogledu svih detalja koji ga zanimaju na studiju. Zatim je dobio svoj nalog odnosno profil za korištenje intranet mreže VSITE škole. Profil sadrži raspored predavanja i vježbi koji su individualno prilagođeni tako da student nema velikih pauza između predavanja, ali isto tako može imati i jedan slobodan dan tokom sedmice. Na profilu se nalaze i podaci o ispunjenim predispitnim i ispitnim obavezama, u koji student ima uvijek slobodan uvid.

Boravak je obuhvatao pohađanje nastave i polaganje ispita. Prisustvo predavanjima je obavezno 70 %, a vježbama 100%, ali ukoliko student ne može prisustvovati određenim terminima, može svoje prisustvo nadoknaditi u drugom terminu tokom date sedmice.

Na početku boravka student bira predmete koje će slušati, a koji su u skladu sa predmetima koje sluša na Banja Luka College-u. Svi položeni ispiti na VSITE školi se priznaju kao položeni na Banja Luka College-u u skladu sa nastavnim programom BLC-a. Ukoliko student želi da sluša neki predmet koji nije uključen u nastavni program BLCa, a studentu je zanimljiv i ne želi da propusti priliku, tada će taj predmet biti uključen u dodatak diplomi koju dobija po završetku studija na BLC-u.