Obavještavaju se studenti da je rok za podnošenje zahtjeva za izradu diploma do 15.04.2015. godine. Svečana dodjela diploma će se odrzati u maju mjesecu, a tačan datum i mjesto održavanja biće objavljeno na sajtu blc-a.

U prilogu se nalazi zahtjev za izradu diplome koji se može dostaviti putem e-mail-a ili lično u studentsku službu, zajedno sa dokazom o uplaćenim troškovima za izradu diplome. PRILOG