Obavještavamo diplomce FIATA Škole špedicije, da nakon stečene FIATA diplome mogu nastaviti sa dodiplomskim studijama za zvanje menadžer u logistici, špediciji i osiguranju pri fakultetu “Banja Luka College”, Banja Luka …Za  studente koji žele da se upišu na smjer  Menadžeri logistike, špedicije i osiguranja, a imaju završenu školu FIATA.

– upis je u toku i traje do 10. decembra 2006. godine
– dokumeta se predaju na Fakultetu BLC-u svakog radnog dana od 08.00 do 18.00 časova.
Potrebna dokumenta:
– svjedočanstva i diploma o završenoj srednjoj školi
– rodni list
– FIATA diploma
– dvije fotografije
– prijavne listove i ostali materijal za prijavu i upis I godine studija – potpis ugovora i uzimanje indeksa na faklultetu.
Uslovi plaćanja:
– cijena za 2 semestra je 2 300 KM
– može se platiti u cjelini,
– u 4 rate
– podići kredit u NBB na 12 mjeseci
– uz molbu dogovoriti uslove i način plaćanja.

Ispiti na Fakultetu BLC- su redovni ispitni rokovi, a svi predmeti su jednosemestralni i polažu se poslije slušanja nastave u tom semestru.

Šef Odsjeka je prof. dr Faruk Jašarević.
Sve informacije na tel.: 051 433 010, 065 516 981, 065 977 974,
ili na sajtu www.ecos.ba ili www.blc.edu.ba